Kajakdoortocht 2021

De Brugse Kajakdoortocht gaat door op zondag 21/03/2021.
Dit onder voorbehoud van de (op dat moment) door de overheid genomen maatregelen wegens COVID-19. Ook willen we een zekerheid hebben van een minimum aantal deelnemers om het te laten doorgaan.

Noteer het alvast in uw agenda, houdt deze pagina in het oog voor meer updates.

Le rallye de kayak aura lieu le 21/03/2021.
Ceci sous réserve des mesures prises (au moment de rallye) par le gouvernement en raison du COVID-19. Nous voulons avoir également une garantie d’un nombre minimum de participants.

Noter la date dans votre agenda, et garder un œil sur cette page pour toutes les dernières nouvelles.

The kayak rally will take place on 21/03/2021.
This with reservations under the conditions (taken at that moment) of the government according COVID-19. We also want a guaranteed minimum number of participants to let the rally take place.